Traversarea Tarniței 2023

 

Triatlon Beliș 2023

 

Termeni şi Condiții / Regulamentul protecției datelor
TERMENI ȘI CONDIȚII DE PROTECȚIE ȘI
CONFIDENȚIALITATE
în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, aplicabil în Uniunea Europeană.
Asociația Sportiva de Înot Clubul Orca (Clubul ORCA) este entitate
juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mărășești nr. 69,
avand codul fiscal 23672701, telefon 0742342830.
Clubul ORCA, denumit în continuare, Operatorul, stochează și
procesează anumite date personale ale participanților, ca parte a
desfășurării activității de organizare concursuri și alte evenimente.
Domeniul deținut de Clubul ORCA, la care prezentul document se
referă este: www.club-orca.ro
Prezentul document stabilește categoriile de date cu caracter
personal pe care le colectăm, scopul și temeiul prelucrării, durata
prelucrării, unde păstrăm șu cui transmite aceste date, precum și
drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoană vizată.
În conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
Operatorul are obligația de a administra datele personale pe care ni
le furnizați despre dvs în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate mai jos.
I. DEFINIȚII
Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană
fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor
de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu
altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită - înseamnă persoana fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează
datele cu caracter personal în numele operatorului;
Destinatar - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, de drept
privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și
structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date,
indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se
comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu
vor fi considerate destinatari;
II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE
PRELUCRĂM. SCOPUL/TEMEIUL/DURATA PLERUCRĂRII
Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne
sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a
paginii noastre web, pentru a vă prezenta serviciile Clubului ORCA
și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele
noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este
permis de reglementările legale sau se realizează pe baza
consimțământului dvs.
În general prelucrăm următoarele date cu caracter perssonal:
Nume și prenume
Categorie/Gen
Data nașterii
Număr de telefon
Adresă de e-mail
Adresă reședință
Date bancare: nr cont bancar și banca
Imaginea – foto și video
Nr. de concurs/ timpul realizat/ locul în clasament
IP
Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate,
explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri și doar pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt
prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea
datelor cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează
modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic al
activităților prin care prelucrăm aceste date.
COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE
Pentru înscrierea la evenimentele sportive organizate de AS de Înot
Cubul ORCA trebuie să completați formularul de înregistrare
specific categoriei de concurs aleasă.
În momentul completării și finalizării formularului de înregistrare
colectăm de la dvs. numele, prenumele, categoria, vârsta, nr. de
telefon și adresa de email, orașul și IP-ul.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea
valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul ales. Temeiul
prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți astfel cum
acesta este stabilit prin Regulamentul de concurs. În măsura în
care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. Clubul ORCA
nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul dorit.
EFECTUAREA PLĂȚII TAXEI DE ÎNREGISTRARE
Pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere
colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: nr cont și
banca.
În cazul în care alegeți să faceți plata online, datele dvs. de plată
online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Clubul
ORCA, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o
altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de
identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat,
anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești
pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care
noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării
tranzacției precum și situația plății.
În cazul în care plata nu se face online, Clubul ORCA va reține doar
nr. de cont și Banca, necesare emiterii facturii fiscale. În temeiul
obligației legale impusă de legislația fiscală, datele dvs. cu caracter
personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate
partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și
contabilitate și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor
fiscale și contabile la autoritățile fiscale.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a
raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data
înscrierii la eveniment, cu excepția acelor dare care vor fi păstrate
pe perioade diferite conform condițiilor prezentei Politici.
Datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor
noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (marketing,
contabil, IT, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de
încredere, selectați în mod atent:
• furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe
situat în România;
• furnizorul serviciilor de contabilitate
• furnizorul servici i lor de comunicăr i și t ransmi ter i
corespondență pe e-mail
• procesatorii serviciului de plăți online
EVENIMENTE. SECȚIUNEA MEDIA
Pentru a vă putea prezenta cât mai complet evenimentele
organizate, serviciile pe care le punem la dispoziție precum și
atmosfera creată în cadrul acestor evenimente, publicăm pe site-ul
nostru www.club-orca.ro pozele realizate de la evenimentele
organizate.
Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați
acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și
video. După desfășurarea evenimentului, acestea pot fi publicate pe
pagina web a competiției, pe pagina Facebook și pe contul de
Instagram. Fotografiile vor fi păstrate pe site și pe celelalte conturi
pe o perioadă de 10 ani.
În plus, pozele și video-urile realizare în timpul evenimentului vor fi
folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma
de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.
Fotografiile și înregistrările audio/video sunt proprietatea exclusiva
a Clubului ORCA acesta având dreptul de a dispune în orice mod
de acestea. Dvs., în calitate de persoană vizată aveți dreptul să vă
exercitați toate drepturile prevăzute în Regulament și prin prezenta
Politică.
REZULTATE/CLASAMENTE
Pentru a putea vizualiza în timp real rezultatul clasamentului la
cursa la care ați participat afișăm pe site-ul nostru secțiunea
Rezultate unde publicăm numele și prenumele, nr. de concurs,
timpul realizat, categoria de vârstă și locul în clasament.
Temeiul prelucrării acestor categorii de date cu caracter personal
este interesul legitim al Club ORCA, respectiv doar așa putem să
ne desfășurăm activitatea și să vă ținem la curent cu ceea ce facem
și să vă prezentăm rezultatul activității noastre.
NEWSLETTER – MARKETING DIRECT
Abonarea și dezabonarea la newsletter este gratuită și voluntară și
se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul
reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (email,
SMS) asupra evenimentelor promoțiilor Club ORCA într-o
anumită perioadă.
Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa
de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite
în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele
noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl
reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga
durată a existenței consimțământului.
Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la
adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Retragerea consimțământului
nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea
acestuia.
Datele dvs. nu vor fi transferate către niciun alt operator sau
împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau
organizație internațională
III. COOKIE-URI
Site-ul www.club-orca.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date
stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre
acesta. Cookie-ul reprezinta un fisier de tip „.txt”, oferite browserului
dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs.
Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi
refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului
acestuia.
Club ORCA poate folosi in cadrul www.club-orca.ro cookies,
stocând temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăți
securitatea accesului la website și pentru a vă furniza servicii cât
mai complete.
În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează
în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să
întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne
îmbunătaţim serviciile (de ex. Adresa IP, timpul petrecut pe pagină
etc.).
Clubul ORCA nu are acces și nu poate controla Coockie-uri setate
de alte pagini web. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile
aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookie-urile setare de
Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de
Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați
dat consimțământul pentru asta.
Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.
În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să
împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin
dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs.
Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookie-uri,
există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să
respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Vă
rugăm să reţineţi: Cookie-urile ar putea fi necesare pentru a vă
putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.
LINK-URI
Acest site conţine link-uri către alte site-uri (pixel Facebook, Google
Analytics). Club ORCA nu este responsabil de politica de
confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea
în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la
colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în
acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest
site.
IV. SECURITATEA DATELOR
Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate
pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se
face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor
cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau
organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor
politici interne adecvate de protecție a datelor.
Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării
informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul
completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi
protejate atât offline cât și online.
V. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ
Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului
acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul
de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea
garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:
Dreptul de a avea acces la datele dvs - puteți solicita să vi se
comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt
prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora leau
fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează
că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile
utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces
decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
Dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există
erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea
de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom
comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise
datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește
imposibil sau presupune eforturi disproporționate
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor - aveți dreptul
de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne
permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este
ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu
mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra drepturilor dvs.
Dreptul de a solicita ștergerea datelor - puteți solicita ștergerea
datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ,
dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive
legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele
cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter
personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea
de servicii ale societății informaționale.
Dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor) -
puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă
prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este
una automată
Dreptul de a va opune prelucrării - aveți dreptul să vă opuneți în
orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct,
inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.
Dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate
bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere
adresată AS de Înot Clubul ORCA la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de concurs ce
pe care îl puteți accesa pe pagina noastră www.club-orca.ro
Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată
către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent
informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le
utilizăm şi în ce circumstanţe.
VI. DATE CONTACT:
AS de Inot Clubul Orca
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORI